بلاگ

جامع ترین بورس تخصصی آهن آلات فولاد و استیل در ایران

ورق روغنی ارزان

ورق روغنی ارزان

شرکت ما با ارائه ورق روغنی ارزان قیمت، در صنعت فولاد و نتیجه اثر زنجیره ای رابطه قیمت، فایده، سرمایه گذاری، ظرفیت، عرضه و تقاضا است که بنابراین یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت ورق روغنی ارزان شامل هزینه های تولید که مبنای تغییرات قیمت ورق روغنی ارزان است و دوم رابطه بین عرضه و تقاضا است که عاملی کلیدی در تغییرات قیمت ورق روغنی ارزان است که سومین سیستم بازار است زیرا یک سیستم بازار معیوب ممکن است عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را تشدید کند و باعث نوسانات قیمت شود که شرکت ما تلاش می کند با عرضه ورق روغنی ارزان گام مثبتی در جهت تامین نیاز مصرف کنندگان بردارد زیرا سنگ آهن مهمترین ماده خام برای تولید فولاد است و قیمت و مقدار سنگ معدن وارداتی و سنگ معدن داخلی خریداری شده توسط شرکت های فولادی مختلف متفاوت است و شاخص های فنی و اقتصادی مربوطه آنها در روند تولید ورق روغنی ارزان قیمت متفاوت است، بنابراین هزینه مواد اولیه شرکت های مختلف فولاد کاملاً فرق خواهد کرد.

مورد بعدی که با کنترل آن می توان بر تولید ورق روغنی ارزان امید داشت هزینه انرژی می باشد زیرا کک یک کاهنده، سوخت و چارچوب ضروری برای تولید فولاد است و در عین حال، تولید فولاد همچنین حجم زیادی از رسانه های عمومی مانند زغال سنگ کک، آب، برق، باد، گاز و نفت را مصرف می کند که قیمت و مقدار این ورق روغنی ارزان خریداری شده توسط شرکت های فولادی مختلف متفاوت است و شاخص های فنی و اقتصادی مربوط به آنها فرق دارد که بنابراین، هزینه های انرژی و رسانه های عمومی برای هر شرکت فولادی در تولید ورق روغنی ارزان کاملاً متفاوت عمل می کند.

همچنین هزینه نیروی کار در تولید و عرضه ورق روغنی ارزان قیمت موثر است که شرکت ما تلاش دارد با کنترل این روند گام مثبتی در اشباع بازار در تامین ورق روغنی ارزان قیمت و با کیفیت بر دارد که هزینه نیروی کار یک هزینه مهم در صنعت فولاد است و اگرچه شکاف بزرگی بین بهره وری نیروی کار فیزیکی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، شکاف در هزینه های ساعت کار واحد (عمدتا سطح درآمد سرانه) حتی بیشتر است که به همین دلیل است که افزایش و کاهش قیمت نفت بر قیمت‌های فروش ورق روغنی ارزان و آلیاژها نیز تأثیر می‌گذارد، عمدتاً به این دلیل که نفت تقریباً در هر مرحله از فرآوری فلزات استفاده می‌شود که از فرآیند برداشت که در آن از نفت برای تأمین انرژی ماشین‌های سنگین استفاده می‌شود، حمل و نقل سنگ معدنی که نیاز به استفاده از وسایل نقلیه دارد تا تأسیسات تولیدی که ممکن است برای فرآوری فلزات به نفت متکی باشند یا نباشند.