برچسب‌ها: قوطی و پروفیل بازار

جامع ترین بورس تخصصی آهن آلات فولاد و استیل در ایران

قوطی و پروفیل

قوطی و پروفیل قوطی و پروفیل مقاطعی با سطح مقطع ثابت و طول مشخص هستند که به عنوان مقاطع توخالی قوطی و پروفیل باز یا بسته به کار می‌روند و قوطی و پروفیل استفاده زیادی در ساختمان سازی و صنعت دارند...